Produkty

Bezpečnostní systémy EZS               

Jedním ze základních stavebních kamenů současného zabezpečení je elektrická zabezpečovací signalizace EZS. Posláním tohoto zařízení je bojovat proti napadení objektu z vnějšku v době, kdy budova nebo prostory nejsou využívány a tedy nejsou ani majiteli objektu střeženy. Systém se skládá z několika součástí. Hlavním prvkem je ústředna, která celý chod bezpečnostního systému řídí. K ústředně jsou připojeny různé detektory, které zajišťují detekci požadovaného poplachu. Používají se čidla reagující na pohyb, tříštění skla, otevření oken nebo dveří, ale i úniku plynu nebo vody. Moderní systémy přinášejí možnost instalace i bez použití vodičů. Takové systémy jsou vhodné především v novostavbách, ve kterých se opomněl návrh kabelové trasy. Zařízení lze aplikovat i pro vnější prostředí na střežení plotů areálů nebo přístupových cest pomocí infrazávor nebo ultarzvukových detektorů. Výstupem celého systému může být siréna vnější nebo vnitřní, automatický telefonní hlásič s nahranou zprávou o poplachu nebo přímé propojení na pult centralizované ochrany. Celý systém lze rozšířit o požární čidla, která reagují na kouř a zvýšení teploty. Pro rozsáhlejší prostory je vhodné systém zabezpečení oddělit od požárního a požární systém řešit jako samostatný.

 

Požární systémy EPS                        

Požární signalizace se instaluje v prostorech kde je zvýšené riziko vzniku požárů, v prostorech kde se uchovávají cenné předměty nebo informace, např.archívy nebo prostory v nichž je umístěn server atd. Dále se užívají v prostorech kde je zvýšená koncentrace obyvatel, např.  hotely, úřady, ale i obchodní místa nebo restaurace. Nutnost užití systému určuje příslušná norma. Jako detekční prvky se užívají kouřová a ionizační čidla, která se dají kombinovat s detektory úniku plynu nebo překročení stanovené teploty. Výstupním zařízením je siréna, telefonní vyvolávač, pult centralizované ochrany umístěný u hasičského sboru. Na zařízení se může připojit automatický samozhášecí mechanizmus.

 

Kamerový systém CCTV  

Další možností dostřežení objektu je stále oblíbenější kamerový systém. Kamerový systém lze využít pro dvě varianty střežení. První možností je samostatná, autonomní instalace systému, používaná v boji proti vnějším a vnitřním pachatelům v době, kdy je objekt standardně využíván majitelem nebo pronajímatelem. Jedná se například o střežení prodejních ploch za provozu, skladů, různých provozoven. Velmi často se kamerový systém používá ke střežení vnějších prostor, tedy například dvorů, okolí budov, vstupů i celých rozsáhlých areálů pomocí otočných a ZOOMovacích kamer. Druhou možností je jejich instalace jako doplňku k bezpečnostnímu systému. Kamery slouží k odhalení průběhu trestné činnost v době nepřítomnosti majitelů, popřípadě k  identifikaci pachatele. Nově může kamerový systém sloužit i jako dálkový dohled přes internet na místa, kde je aktuálně hlášen poplach EZS a tak v reálném čase přijmout příslušná opatření dle situace. Novinkou u těchto aplikací je detekce  pohybu v daném obraze kamery a nahrávání pouze těchto sekvencí. Výhodou je vytváření přehledného archívu se snadným dohledáváním stěžejních momentů.

 

Kontrola vstupu a docházky ACS   

Kontrola docházky se užívá v drtivé většině ve středních a velkých firmách nebo úřadech.Kontrola docházky zaručuje dokonalý přehled o pohybu zaměstnanců při vstupu do budovy nebo i v budově. Vše záleží na přání zákazníka a rozmístění identifikačních čtecích zařízení po budově. Výstupních zařízení je několik. Může to být display čtecí hlavy, počítač s přehlednou databází s možností tisku libovolných sestav, které se dají použít jako přehledné zaměstnanecké karty nebo přímo propojit se mzdovým účetnictvím. K systému se dají připojit i elektricky ovládané zámky nebo osvětlení části budov. Takto kompaktní systém tvoří inteligentní celek, který umí logicky řídit vstup do všech částí budovy nebo hotelových komplexů, zajistit kontrolovaný vstup do kanceláří nebo hotelových pokojů,výtahů apod.

 

Systém sledování polohy objektů GPS s možností střežení na PCO

Novým progresivním odvětvím je sledování vozidel pomocí satelitního systému GPS. Zařízení funguje tak, že ve voze je nainstalován GPS přijímač, který přijímá signály až z 12 pozičních družic. Informace z družic dekóduje na souřadnice a pomocí datové sítě GSM mobilních operátorů dále posílá do určeného střediska, které má za úkol vůz v případě odcizení dohledat. Systém se nemusí využívat pouze na střežení, ale i jako přehled o cestách služebních vozidel a k vytváření podrobné knihy jízd včetně spotřeby paliva. Vše je následně zobrazeno na přehledné digitální mapě. Dalším využitím je sledování různých stavů jednotlivých zařízení vozidla online. Například otevření nádrže vozidla, otevření nákladového prostoru apod. Vše záleží na přání zákazníka.

 

Pobočkové telefonní ústředny   

  • Pobočkové telefonní ústředny propojují jednu nebo více veřejných telefonních linek přes zařízení ústředny s vnitřními telekomunikačními zařízeními, tzn. s telefonními přístroji, faxy apod.
  • Propojují koncová zařízení mezi sebou v rámci firmy. Z vnějšku jsou tak všichni pracovníci dosažitelní buď přímo pomocí provolby, nebo pod společným číslem. (Ve druhém případě musí být každý hovor zprostředkován manuálně pomocí spojovatelky.)
  • Lokální hovory nejsou na pobočkových ústřednách zpoplatňovány a komunikační služby mohou být v PBXkonfigurovány přímo podle aktuální potřeby uživatele, ve většině případů díky možnosti modulární výstavby hardwaru či flexibilním možnostem systémového vybavení.
  • Pomocí tzv. GSM brány je umožněno také obousměrné volání přímo do sítí mobilních operátorů.
  • Komfortem služeb a spektrem aplikací drží PBX stále náskok před současnými možnostmi globálních telekomunikačních sítí a i nadále jsou pro množství aplikací nenahraditelným rozhraním pro zprostředkování komunikačních služeb konečnému uživateli.

Strukturovaná kabeláž                   

Prudký rozvoj v oblasti moderní komunikace přináší firmám i domácnostem mnoho nových možností. Abyste je byli schopni co nejefektivněji využít, potřebujete také odpovídající komunikační prostředí. Strukturovaná kabeláž Vám poskytne ideální podmínky pro rychlý přenos dat, hlasu i obrazu. Umožňuje např. současné připojení PC a telefonu do jedné zásuvky.

Zavedením strukturované kabeláže navíc prokazatelně snížíte náklady na výstavbu, údržbu a provoz systému. Případné změny se řeší jednoduchým přepojením v rozvaděči.

 

Instalace DVB-S (satelitní příjem) a DVB-T (dig. pozemní vysílání)

Zabýváme se instalací a rozvody satelitní TV a digitálního pozemního vysílání. Jsme schopni montovat rozvody pro rodinné a bytové domy.